Published On: Sat, Sep 15th, 2012


เพลงน้ำใต้ศอก วงสกายพาส + เนื้อเพลง

เพลง น้ำใต้ศอก
ศิลปิน สกายพาส Sky Pass
เนื้อเพลง น้ำใต้ศอก สกายพาส Sky Pass
MV เพลง น้ำใต้ศอก สกายพาส Sky Pass

เป็นตัวจริงอย่างเขานั้นหรือ ที่เธอทำอะไรแล้วต้องยอมทุกอย่าง

หรือเป็นคนรอง อย่างฉันใช่ไหม ที่เธอทำอะไรก็ได้ทำ

คนมาทีหลังไม่ต้องพูดอะไร เสียใจไปก็เท่านั้น

หากมีน้ำตาก็ให้หันหลังไป อย่าให้ใครรู้ว่าเราเจ็บ

* ยอมเป็นวัวเป็นควาย ให้เธอใช้มาเท่าไร ยอมเป็นทาสรับใช้ ให้เธอเป็นนายในใจฉัน

** เมื่อน้ำใต้ศอกมันไหลออกจากตา มันไหลลงมาอาบท่วมหัวใจ

ไม่เคยจะยอมให้ใคร ทำไมต้องยอมให้เธอ

เมื่อน้ำใต้ศอกมันไหลออกหมดใจ เหลือเพียงร่างกาย ที่ไร้วิญญาณ

ต้องทนต้องทรมาน ต้องคอยแอบเก็บอาการ กินน้ำใต้ศอก

( * , ** )

ต้องทนต้องทรมาน ต้องคอยแอบเก็บอาการ กินน้ำใต้ศอกfacebook comments:

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Facebook