แทนไท รัตนเดช แฟชั่นกางเกงว่ายน้ำผู้ชาย

แทนไท รัตนเดช แฟชั่นกางเกงว่ายน้ำผู้ชาย

 

แฟชั่นกางเกงว่ายน้ำผู้ชาย จากนิตยสาร IMAGE February 2009
นายแบบชุดว่ายน้ำ : แทนไท รัตนเดช