แฟชั่นกางเกงว่ายน้ำผู้ชาย จากนิตยสาร IMAGE February 2009
นายแบบชุดว่ายน้ำ : แทนไท รัตนเดช

Comments

comments