เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ

ให้เคี้ยวถั่วเหลืองหนีโรคหัวใจช่วยลดความดันโลหิตลงได้
ถั่วเหลือง คั่ว ดูจะเป็นของ ขบเคี้ยวของผู้หญิงวัยทอง เพราะช่วยให้ความดันโลหิตลดต่ำลงได้เหมือนกับ กินยา ผู้หญิงญี่ปุ่นรู้คุณมานานแล้ว กินกันอยู่เป็นประจำ ไม่ค่อยเป็นทั้งโรคหัวใจและมะเร็งทรวงอกด้วย…

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ฉบับที่ 21

Comments

comments