ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

 

มิสเวียดนาม 2012 (Miss Vietnam 2012) Dang Thu Thao อายุ 21 ปี สูง 173 ซม. มาจากจังหวัด Bang Lieu  สัดส่วน 83-60-90 cm  เธอยังเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Tay (Tho)

นอกจากตำแหน่งมิสเวียดนามแล้ว เธอยังได้ตำแหน่ง สาวใบหน้าสวยไปครองอีกด้วย ใบหน้าสวยแค่ไหนพิสูจน์ได้จากรูปเลย

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012
มิสเวียดนาม 2012

 

[pe2-gallery class="alignleft" ] ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012

ภาพสวยๆ ของ Dang Thu Thao มิสเวียดนาม 2012[/pe2-gallery]