คนทั่วโลกแชร์ภาพพายุแซนดี้ ผ่าน instagram มากที่สุด

คนทั่วโลกแชร์ภาพพายุแซนดี้ ผ่าน instagram มากที่สุด

 

จากเหตุการณ์ พายุแซนดี้ พายุเฮอริเคนที่พัดถลถ่มในหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกา แคนาดาและแถบแคริเบียน instagram เป็นแอพพลิเคชั่นที่ถูกใช้มากที่สุดโดยมีการแชร์ภาพมากถึง 521,000 ภาพ พร้อมแท็ก #Sandy เทียบได้เป็น 10ภาพต่อ 1 วินาที

นอกจากนี้ภาพอีกกว่า 306,000 ภาพที่ถูกแชร์ในอินสตาแกรม ถูกแท็กด้วย #hurricaneSandy และ #Frankenstorm มากที่สุดอีกด้วย

คนทั่วโลกแชร์ภาพพายุแซนดี้ ผ่าน instagram มากที่สุด
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

คนทั่วโลกแชร์ภาพพายุแซนดี้ ผ่าน instagram มากที่สุด
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

คนทั่วโลกแชร์ภาพพายุแซนดี้ ผ่าน instagram มากที่สุด
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

คนทั่วโลกแชร์ภาพพายุแซนดี้ ผ่าน instagram มากที่สุด
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

คนทั่วโลกแชร์ภาพพายุแซนดี้ ผ่าน instagram มากที่สุด
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

คนทั่วโลกแชร์ภาพพายุแซนดี้ ผ่าน instagram มากที่สุด
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

คนทั่วโลกแชร์ภาพพายุแซนดี้ ผ่าน instagram มากที่สุด
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

คนทั่วโลกแชร์ภาพพายุแซนดี้ ผ่าน instagram มากที่สุด
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

คนทั่วโลกแชร์ภาพพายุแซนดี้ ผ่าน instagram มากที่สุด
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

คนทั่วโลกแชร์ภาพพายุแซนดี้ ผ่าน instagram มากที่สุด
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

คนทั่วโลกแชร์ภาพพายุแซนดี้ ผ่าน instagram มากที่สุด
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

คนทั่วโลกแชร์ภาพพายุแซนดี้ ผ่าน instagram มากที่สุด
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

คนทั่วโลกแชร์ภาพพายุแซนดี้ ผ่าน instagram มากที่สุด
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

คนทั่วโลกแชร์ภาพพายุแซนดี้ ผ่าน instagram มากที่สุด
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

คนทั่วโลกแชร์ภาพพายุแซนดี้ ผ่าน instagram มากที่สุด
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

คนทั่วโลกแชร์ภาพพายุแซนดี้ ผ่าน instagram มากที่สุด
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram