ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram (1)
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

จากเหตุการณ์ พายุแซนดี้ พายุเฮอริเคนที่พัดถลถ่มในหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกา แคนาดาและแถบแคริเบียน instagram เป็นแอพพลิเคชั่นที่ถูกใช้มากที่สุดโดยมีการแชร์ภาพมากถึง 521,000 ภาพ พร้อมแท็ก #Sandy เทียบได้เป็น 10ภาพต่อ 1 วินาที

นอกจากนี้ภาพอีกกว่า 306,000 ภาพที่ถูกแชร์ในอินสตาแกรม ถูกแท็กด้วย #hurricaneSandy และ #Frankenstorm มากที่สุดอีกด้วย

ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram (1)
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram (2)
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram (3)
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram (4)
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram (5)
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram (6)
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram (7)
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram (8)
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram (9)
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram (10)
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram (11)
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram (12)
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram (13)
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram (14)
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram (15)
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram (16)
ภาพ พายุแซนดี้ ผ่าน instagram

 

Comments

comments