คําทักทายอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ลองฝึกซ้อมเอาไว้นะครับ เวลาพบเจอกันจะได้ทักทายกันได้คล่องแคล่ว

บรูไน – ซาลามัต ดาตัง
อินโดนีเซีย – ซาลามัต เซียง
มาเลเซีย – ซาลามัต ดาตัง
ฟิลิปปินส์ – กูมุสตา
สิงคโปร์ – หนีห่าว
ไทย – สวัสดี
กัมพูชา – ซัวสเด
ลาว – สะบายดี
พม่า – มิงกาลาบา
เวียดนาม – ซินจ่าว

Comments

comments