ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน

ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน

 

ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน 10 ประเทศ National Flowers of 10 ASEAN Countries

ดอกไม้ประจำชาติไทย : ราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน

ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน
ดอกไม้ประจำชาติไทย

 

ดอกไม้ประจำชาติของประเทศ บรูไน ดารุสซาลาม
ดอก Simpor หรือที่เรารู้จักกันในชื่อดอก Dillenia

ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน
ดอกไม้ประจำชาติของประเทศ บรูไน

 

ดอกไม้ประจำชาติของราชอาณาจักรกัมพูชา

ดอก Rumdul ก็คือดอก ลำดวน

ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน
ดอกไม้ประจำชาติของราชอาณาจักรกัมพูชา

 

ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ดอก Moon Orchid (กล้วยไม้ราตรี) เป็นกล้วยไม้ในสายพันธุ์ของ Phalaenopsis

ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน
ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ลีลาวดี หรือลั่นทม

ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน
ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

ดอกไม้ประจำชาติของ ประเทศมาเลเซีย

Hibiscus หรือ ชบา

ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน
ดอกไม้ประจำชาติของ ประเทศมาเลเซีย

 

ดอกไม้ประจำชาติของ สหภาพพม่า

Padauk ประดู่

ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน
ดอกไม้ประจำชาติของ สหภาพพม่า

 

ดอกไม้ประจำชาติของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

Sampaguita Jasmine ดอกพุดแก้ว

ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน
ดอกไม้ประจำชาติของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 

ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสิงคโปร์

Vanda Miss Joaquim เป็นกล้วยไม้ในกลุ่ม แวนด้า

ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน
ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ดอกบัว

ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน
ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม