ดอกไม้ประจำชาติไทย
ดอกไม้ประจำชาติไทย

ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน 10 ประเทศ National Flowers of 10 ASEAN Countries

ดอกไม้ประจำชาติไทย : ราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน

ดอกไม้ประจำชาติไทย
ดอกไม้ประจำชาติไทย

 

ดอกไม้ประจำชาติของประเทศ บรูไน ดารุสซาลาม
ดอก Simpor หรือที่เรารู้จักกันในชื่อดอก Dillenia

ดอกไม้ประจำชาติของประเทศ บรูไน
ดอกไม้ประจำชาติของประเทศ บรูไน

 

ดอกไม้ประจำชาติของราชอาณาจักรกัมพูชา

ดอก Rumdul ก็คือดอก ลำดวน

ดอกไม้ประจำชาติของราชอาณาจักรกัมพูชา
ดอกไม้ประจำชาติของราชอาณาจักรกัมพูชา

 

ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ดอก Moon Orchid (กล้วยไม้ราตรี) เป็นกล้วยไม้ในสายพันธุ์ของ Phalaenopsis

ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ลีลาวดี หรือลั่นทม

ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

ดอกไม้ประจำชาติของ ประเทศมาเลเซีย

Hibiscus หรือ ชบา

ดอกไม้ประจำชาติของ ประเทศมาเลเซีย
ดอกไม้ประจำชาติของ ประเทศมาเลเซีย

 

ดอกไม้ประจำชาติของ สหภาพพม่า

Padauk ประดู่

ดอกไม้ประจำชาติของ สหภาพพม่า
ดอกไม้ประจำชาติของ สหภาพพม่า

 

ดอกไม้ประจำชาติของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

Sampaguita Jasmine ดอกพุดแก้ว

ดอกไม้ประจำชาติของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ดอกไม้ประจำชาติของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 

ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสิงคโปร์

Vanda Miss Joaquim เป็นกล้วยไม้ในกลุ่ม แวนด้า

ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ดอกบัว

ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Comments

comments