โทษของคอมพิวเตอร์

โทษของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์นอกจากมีประโยชน์มหาศาลแล้ว แต่ก็ยังมีภัยหรือโทษที่เราไม่ควรมองข้าม การใช้คอมพิวเตอร์นั้น ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง คอมพิวเตอร์จะมีโทษถ้าเราใช้ในสภาพแวดลัอมที่ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ และใช้โดยเด็กที่สมองยังไม่มีความพร้อมสมบูรณ์

โทษของคอมพิวเตอร์

ตัวอย่าง โทษของคอมพิวเตอร์ ที่มีต่อเด็กเล็ก(และเด็กโต)

– ได้รับแสงธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ไม่เพียงพอ
– เด็กไม่ได้รับประสบการณ์ไหม่ จึงไม่มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับทางเดินเส้นประสาทที่ใช้ในการคิด
– จำกัเความเคลื่อนไหวของตา ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการกล้ามเนื้อเกร็ง
– การเคลึ่อนไหวของกล้ามเนื้อเล็กซ้ำๆทำให้เกิดความเครียด
– การขาดการออกกำลังกายเป็นสาเหตุของโรคอ้วนและปัญหาสุขภาพอื่นๆ
– คอมพิวเตอร์(โทรทัศน์)จำกัดจินตนาการของเด็ก
– โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำกัดความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนและการจัดรูปแบบ
– สร้างความเชื่อที่ว่าปัญหาแก้ไขได้ด้วยการกดปุ่ม
– สร้างความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งมีเพียงสองด้าน เช่น ผิด/ถูก ไช่/ไม่ไช่
– ข้อมูลจากเว็บไซต์จำนวนมากทำให้มึนงงและสับสน
– การขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นส่งผลให้พัฒนาการทางอารมณ์และสังคมถูกจำกัด
– ค่าใช้จ่ายที่ตามมา ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับครอบครัว

Comments

comments